AKTUALNOŚCI

Nabór na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP
w Brukseli z siedzibą w Antwerpii ogłasza konkurs na stanowisko:

Nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

Wymiar czasu pracy: niepełny etat (8/26).

Termin zatrudnienia: od 01 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku.

Wymagania niezbędne:

Zgodnie z art. 9 ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. 2014 r., poz. 191 z późn. zm.)

Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:

Nabór na stanowisko starszy wozny 2016-2017

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii    ogłasza nabór  na stanowisko - starszy woźny 
w wymiarze 1/2 etatu  
(zatrudnienie od 01 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.)

I Główne obowiązki: 

Zabezpieczenie uczniów przechodzących przez ulicę graniczącą z budynkiem szkolnym. 

Ochrona i opieka nad uczniami przebywającymi na terenie szkoły przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu do czasu odebrania przez opiekunów.  

ZUS Dni Poradnictwa w Belgii

Szanowni Państwo,

W sobotę 4 czerwca br. w budynku Polskiej Szkoły przy Jodenstraat 15 o godz. 15.30

odbędzie się otwarte spotkanie z przedstawicielami ZUS (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych),

dla Polaków pracujących i przebywających w Belgii.

Przedstawiciele ZUS odpowiedzą na pytania dotyczące np. liczenia poszczególnych okresów ubezpieczenia z Polski i Belgii

czy transferu emerytury i renty z Belgii do Polski, będzie możliwość zadania indywidualnych pytań oraz założenia na miejscu elektronicznego konta w ZUS.

Z poważaniem Tomasz Orczyk

Strony

Subskrybuj im. Generała Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii RSS