Ślubowanie klas pierwszych

 

 

 

Dnia 16 i  20  listopada 2019 roku odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. 

„Będziemy starali się dobrze uczyć, uczciwie i rzetelnie pracować. Będziemy zgodnymi kolegami i dobrymi Polakami.

Będziemy dbać o dobre imię szkoły i godnie ją reprezentować na zewnątrz” - takie przyrzeczenie składali pierwszoklasiści.

Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli.

Bardzo przejęci, przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności.

Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenki, recytacja wierszy oraz udzielanie odpowiedzi na ważne pytania.

Po zakończonej prezentacji profesor potwierdził, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały "egzamin pierwszoklasisty". 

Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji.

Aktu pasowania na ucznia ołówkiem dokonała kierownik szkoły Pani Monika Pruska,

wychowawczynie wręczyły pamiątkowe przypinki a Rada Rodziców kolorowe lizaki.

Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej

Szkoły Polskiej im. Gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii.

Miłym zakończeniem tej uroczystości były wspólne fotografie oraz słodki poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców.

Wszystkim pierwszoklasistom  życzymy sukcesów w nauce.