125. rocznica urodzin gen. Stanisława Maczka

31 marca 2017 obchodzimy 125. rocznicę urodzin

 generała broni Stanisława Władysława Maczka,

bohatera II wojny światowej.

Pod jego dowództwem 1. Dywizja Pancerna w 1944 roku wyzwoliła

spod niemieckiej okupacji północną Francję, Belgię oraz Holandię.