13 grudnia 1981. Pamiętamy!

Dziś 13 grudnia.

Pamiętamy o kolejnej rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, jego ofiarach i represjach.