Akcja „ Zapal znicz na polskiej mogile”

Akcja „Zapal znicz na polskiej mogile”...

 

to projekt całej społeczności Szkolnego Punktu Konsultacyjnego

im. gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii.

Celem akcji jest podtrzymywanie pamięci i oddanie hołdu Żołnierzom polskim.

W załączeniu przesyłamy informator o miejscach, gdzie spoczywają polscy Bohaterowie w Belgii

a także prezentacje pomników i miejsc pamięci o ich czynach.

Mamy nadzieją, że w najbliższych dniach polskie mogiły pomniki mogiły rozświetli ogień pamięci.

Bardzo prosimy o możliwie najszersze rozpropagowanie naszej akcji w gronie znajomych i bliskich Polaków w Belgii.

 

Uczniowie, Rada Pedagogiczna Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii