"Dyktando Polonijne 2017"

Nasza zwycięska drużyna:

Klasy 4-6 - Alicja Nazarewicz - Drugi Wicemistrz Ortografii Polskiej;

Gimnazjum - Julia Kizielewicz - Pierwszy Wicemistrz Ortografii Polskiej;

 

Szkoły Ponadgimnazjalne - Patrycja Herda - Polonijny Mistrz Ortografii Polskiej;

Kamila Ziółkowska - Pierwszy Wicemistrz Ortografii Polskiej;