Informacja dla Rodziców rok szkolny 2016/2017

Informacja dla Rodziców rok szkolny 2016/2017
Szanowni Państwo,
uczniowie rozpoczynają rok szkolny przychodząc na zajęcia zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej szkoły, planem lekcji dla odpowiedniej klasy, tj. uczniowie uczęszczający w środę; 07 września 2016 r. a uczniowie uczęszczający w sobotę 03 września 2016 r.
Siostra Małgorzata Lubas zaprasza na zajęcia katechezy które rozpoczynają się Mszą Świętą 17 września o godz. 08.00 w kaplicy szkolnej. We wszelkich sprawach związanych z organizacją zajęć religii prosimy kontaktować się bezpośrednio z Siostrą Małgorzatą.

Uczniów klas pierwszych zapraszamy na pierwszą lekcję z Rodzicami. Lekcja ta będzie miała formę spotkania informacyjnego z wychowawcą klasy. Wszyscy uczniowie kończą zajęcia zgodnie z planem.
Bieżąca informacja dotycząca działalności szkoły, jest zamieszczana na stronie internetowej szkoły tj. www.antwerpia.orpeg.pl oraz www.szkolapolska.be
Informacja dotyczycąca organizacji roku dla każdej klasy, dni wolnych od nauki, planu uroczystości szkolnych, programów nauczania, terminów zebrań z rodzicami oraz indywidualnych wyników nauczania, dostępne będą także od 15 września w dzienniku elektronicznym, do którego wszyscy Rodzice mają dostęp bezpłatny. Rodzice uczniów nowych otrzymają kody dostępu do dziennika od wychowawców klas dwa tygodnie po rozpoczęciu nauki szkolnej.
Kontakt ze szkołą
Telefony kontaktowe:
Sekretariat Pani Jolanta Kluczek 00 32 484674005
Kierownik SPK – mgr Monika Pruska
Tel. +32 3 2269212
Tel. GSM +32 475965158
email: spk.antwerpia@gmail.com, antwerpia@orpeg.pl oraz przez pocztę elektroniczną w dzienniku elektronicznym.
Opłaty i składki
Obowiązkowe ubezpieczenie ucznia druki dla dokonania przelewów ubezpieczyciel za pośrednictwem nauczycieli przekaże Państwu do 20 września. Wpłaty należy dokonać do końca września, po tym terminie uczniowie, którzy nie posiadają ubezpieczenia nie będą mogli przebywać na terenie szkoły.
Rada Rodziców
Kontakt mailowy radarodziców.antwerpen@gmail.com
Szczegółowe informacje o działalności Rady, zasad i wysokości wpłat na konto komitetu rodzicielskiego, zamieszczane są na stronie internetowej szkoły w zakładce Rada Rodziców
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do udziału w pracach Rady Rodziców.

Z poważaniem
Monika Pruska

Antwerpia 30 sierpień 2016 r.

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ SZKOLNYCH 2016/2017

31. X. 2016 R. DO 06 XI 2016 R.; 24. XII 2016 R. DO 08 I.2017 R.; 24. II. 2017 R. DO 05 III 2017 R.
01. IV 2017 R.DO 16 IV 2017 R., 03.V. 2017 R.; 24.VI. 2017 R. ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO