Informacje dotyczące stanu zagrożenia epidemicznego w Belgii

Szanowni Państwo,
Przekazujemy poniżej najnowsze informacje dotyczące stanu zagrożenia epidemicznego w Belgii. Informujemy, iż Belgia zamknęła w piątek 20-3-2020 marca granice dla cudzoziemców.
Oznacza to zakaz wjazdu i wyjazdu do Belgii osób oraz najprawdopodobniej zaostrzenie przepisów pobytowych dla cudzoziemców w Belgii.
Wszystkie „nie absolutnie konieczne” przejazdy w Belgii sa zakazane.
Obywatele zobowiązani są do pozostania w miejscu zameldowania, poza absolutnie koniecznymi wyjściami do pracy, po zakupy żywnościowe do apteki, lekarza.
Pracownicy zobowiązani są do pracy z domu. Jedynie praca, która jest absolutnie konieczna jest dozwolona poz warunkiem, iz zasady ‘social distancing ‘zostają zachowane w trakcie pracy i przejazdu.
Obecnie nie ma jasności w kwestii tego czy roboty budowlane nadal rozumiane będą jako „praca konieczna”. W ramach tej definicji nie ma tez jasności w kwestii „wolności świadczenia usług transgranicznych w Belgii”.
Pracodawca zatrudniający pracowników zobowiązany jest zorganizować transport do pracy oraz prace w sposób pozwalający na stosowanie „social distancing”.
Pracownicy poruszając się do i z zakładu pracy powinni dysponować dokumentem ze strony pracodawcy „czytelnym w Belgii „dla służb ścigania „ z którego wynika ze:
- Pracownik nie może wykonywać „tele werking”
- Praca jest absolutnie konieczna
- Pracownik porusza się z miejsca zamieszkania (podać miejsce zamieszkania i miejsce pracy)
- dokument A1
-Dokument Limosa
- Umowę o prace (lub dokument potwierdzający istnienie umowy o prace)
Osoby oddelegowane nieposiadające zameldowania w Belgii ryzykują trudnościami na wypadek kontroli z uwagi na brak ważnego pobytu na terenie Belgii. Niewykluczone jest dodatkowe sankcjonowanie osób nieposiadających ważnego pobytu na terenie Belgii.
Nieprzestrzeganie zasad sankcjonowane jest kara grzywny do 4000 EUR za osobę, kara pozbawienia wolności do 3 miesięcy oraz obowiązkowym zamknięciem zakładu.
W niedziele 22 marca 2020 spodziewamy się zamknięcia ruchu tranzytowego osób przez Niemcy, przez co powrót Polaków do kraju droga lądowa nie będzie możliwy na wypadek zupełnego „lock downu.”
W środę 25 marca 2020 spodziewamy się zamknięcia portu lotniczego w Charleroi.
Pracodawca pozostawiający w Belgii pracowników zobowiązany będzie do zapewnienia pracownikom wynagrodzenia i/lub pracy oraz kosztów utrzymania w Belgii.
Na wypadek dodatkowych pytań, pozostaje do uslug: +32 497162415

Iwona Wiewiorka, Advocaat

Adepo Law Offices

Karel Coggestraat 17

2600 Berchem (Antwerp)

Tel. +32 3 233 06 00

Fax. +32 3 231 62 00

info@adepo.be

www.adepo.be

BTW BE: 0818546376