Karnawał szkolny 2016r.

Dni 30.01 i 03.02 były dniami karnawałowymi w naszej szkole;

nauczyciele urozmaicili lekcje ciekawymi konkursami i zabawami. Rada Rodziców zaprosiła wszystkich na słodki poczęstunek.