Legitymacje szkolne

Szanowni Państwo,
LEGITYMACJE SZKOLNE

Osoby posiadające stały meldunek w Polsce i zainteresowane wyrobieniem legitymacji szkolnej ucznia
uprawniającej do zniżek na przejazdy transportem publicznym w Polsce, powinny dopełnić następujących formalności:

- zgłosić się w celu wypełnienia stosownego wniosku w sekretariacie szkoły.

- dostarczyć aktualne zdjęcie ucznia (właściwy format) z opisem na odwrocie zawierającym imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia.

Wnioski o wyrobienie lub przedłużenie legitymacji przesyłane są przez nas do ORPEG w Warszawie,
wyłącznie w dwóch terminach w ciągu roku szkolnego:

- do 20 października 2017 r.

- do 25 marca 2018 r.

Z wyrazami szacunku,

Monka Pruska