Multimedialny projekt Międzynarodowy Dzień Dziecka

Zdjęcia można przysyłąć na adres e-mailowy Szkoły Polskiej:
szkolapolska.antwerpia@outlook.com