Nasi uczniowie w Lommel

 

CHWAŁA BOHATEROM  

UROCZYSTOŚCI NA POLSKIM CMENTARZU WOJSKOWYM W LOMMEL, BELGIA 

25września 2016r. 

 

W uroczystościach udział wzięli m.in. dyr. Monika Kalinowska, reprezentująca Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,

Gen. Ryszard Jabłoński, Dowódca 10 Brygady Pancernej z Żagania, płk  Johan Steyaert, Dowódca Okręgu Wojskowego Prowincji Limburgia

oraz przedstawiciele korpusu dyplomatycznego.

W obecności licznie zgromadzonych gości, przemówienia wygłosili Z-ca burmistrza miasta Lommel, Kris Verduyckt

oraz Ambasador RP w Belgii,  Pan Artur Orzechowski.   

 

 

                                                   ….Bo wolność – to wśród mądrych ludzi żyć 

                                                   Widziećdobroć w oczach ich i szczęście. 

                                                    Wolnośćto królestwo dobrych słów , 

                                                  Mądrych myśli, pięknych słów, to wiara w ludzi… 

 

 

Tymi pięknymi słowami rozpoczęli swój występ uczniowie SPK w Antwerpii, na corocznych uroczystościach w Lommel,

największej polskiej nekropolii w Belgii.

Nasi uczniowie Agata Szwedo, Vincent Doggen oraz Kacper Basak oddali w imieniu  całej społeczności szkolnej 

hołd  wszystkim Bohaterom I Dywizji Pancernej Gen.St. Maczka, którzy odeszli na wieczna wartę.

Następnie delegacja uczniów  złożyła  wieniec pod Pomnikiem Poległych Żołnierzy.