Pasowanie uczniów

24 października 2015 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość „Pasowania na uczniów” dzieci z klas I - szych.

 

Zanim nastąpił ten ważny w życiu każdego ucznia moment, uczniowie obejrzeli spektakl Teatru Lalek z Warszawy pt.” Niebieski”. Następnie Pierwszoklasiści w obecności zaproszonych gości, nauczycieli, rodziców, koleżanek i kolegów ślubowali uroczyście: wypełniać sumiennie obowiązki ucznia, uczyć się pilnie, być dobrym kolegą, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, przynosić dumę rodzicom i nauczycielom, swoim zachowaniem i nauką sprawiać innym radość. Na pamiątkę każdy uczeń otrzymał dyplom. Na zakończenie uroczystości wszyscy uczniowie szkoły zostali zaproszeni przez radę rodziców na pysznego hot doga.