Podziękowanie naszej szkole za udział w akcji "Narodowe Czytanie"