SPOTKANIE Z PANEM MINISTREM ADAMEM KWIATKOWSKIM

 

 

SPOTKANIE Z PANEM MINISTREM ADAMEM KWIATKOWSKIM SZEFEM GABINETU PANA PREZYDENTA RP ANDRZEJA DUDY

W dniu 19/03/2017 r. w Ambasadzie RP w Brukseli odbyło się spotkanie przedstawicieli oświaty polskiej i polonijnej w Belgii

z Panem Ministrem Adamem Kwiatkowskim – Szefem Gabinetu Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Pan Minister zapoznał się z sytuacją oświaty polskiej na terenie Belgii,

zadeklarował przychylność Pana Prezydenta dla rozwoju różnych form edukacyjnych,

wyrównywania szans i równego dostępu do oświaty wszystkich Polaków przebywających za granicą.