Zapisy uczniów do szkoły polskiej

 

ZAPISY UCZNIÓW DO SZKOŁY POLSKIEJ

 

Szkolnego Punktu Konsultacyjnego

 

im. gen. St. Maczka

 

przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii

 

Na rok szkolny 2018/2019

 

Szanowni Państwo, zapisy na rok szkolny 2018/2019 rozpoczynają się od dnia 01 marca 2018 r. i trwają do 30 maja 2018 r.

 

Zgłaszani uczniowie muszą mieć w roku 2018 ukończony siódmy rok życia. Dzieci sześcioletnie będą przyjmowane na podstawie pisemnego wniosku rodziców i w miarę posiadania wolnych miejsc. Dziecko należy zgłosić do szkoły poprzez wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego na stronie internetowej szkoły

 

http://www.antwerpia.orpeg.pl

 

(zakładka zapisy uczniów) w ciągu dwóch tygodni po dokonaniu zgłoszenia elektronicznego otrzymacie Państwo na podany w kwestionariuszu adres mailowy, potwierdzenie rejestracji ucznia oraz informację o dacie zebrania z rodzicami.

 

Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać mailowo pisząc na adres spk.antwerpia@gmail.com oraz w sekretariacie szkoły.

 

Z poważaniem,

 

Monika Pruska