AKTUALNOŚCI

PASOWANIE NA UCZNIA

Ślubowanie klas pierwszych to od lat niezwykłe wydarzenie w kalendarzu imprez

Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii.

W tym roku miało ono miejsce 14 i 17 listopada. Był to dzień długo oczekiwany przez dzieci.

Powodem z pewnością była sama uroczystość, jak również odświętne stroje i biało - czerwone birety.

Odsłonięcie pomnika

 

Uroczystość odsłonięcia popiersia Marszałka Piłsudskiego

Bruksela 6 listopada 2018 r.

Gala – zakończenie konkursu „Drogi do wolności”

We wtorek, 6 listopada 2018 roku w Brukseli odbyła się uroczystość odsłonięcia popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Strony

Subskrybuj im. Generała Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii RSS