AKTUALNOŚCI

PASOWANIE NA UCZNIA

Ślubowanie klas pierwszych to od lat niezwykłe wydarzenie w kalendarzu imprez

Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii.

W tym roku miało ono miejsce 14 i 17 listopada. Był to dzień długo oczekiwany przez dzieci.

Powodem z pewnością była sama uroczystość, jak również odświętne stroje i biało - czerwone birety.

Strony

Subskrybuj im. Generała Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii RSS