AKTUALNOŚCI

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Szanowni Państwo,

uczniowie rozpoczynają rok szkolny przychodząc na zajęcia zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej szkoły rozkładem zajęć (zakładka organizacja szkoły /plan lekcji).
Pierwszym dniem nauki szkolnej dla uczniów uczęszczających w środy będzie 04 września natomiast dla uczniów uczęszczających w soboty, 07 września 2019 r.

Rodziców uczniów klas pierwszych zapraszamy na pierwszą godzinę lekcyjną, która będzie miała charakter informacyjny. Uczniowie kończą zajęcia zgodnie z planem lekcji.

Nabór na stanowisko: nauczyciela języka polskiego

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. gen. St. Maczka
przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii
ogłasza nabór na stanowisko:

Nauczyciela języka polskiego.
Wymiar czasu pracy: niepełny etat (6/26)
data rozpoczęcia pracy 1 września 2019 r.

I. Wymagania niezbędne:

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

(Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.)

Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:

Strony

Subskrybuj im. Generała Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii RSS