AKTUALNOŚCI

Nabór na stanowisko: nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. gen. St. Maczka
przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii
ogłasza nabór na stanowisko:

Nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
Wymiar czasu pracy: niepełny etat (12/26) tyg.
data rozpoczęcia pracy 1 września 2019 r.

I. Wymagania niezbędne:

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

(Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.)

Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:

Ankieta dla Rodziców

Szanowni Państwo!

 

Chcąc doskonalić pracę naszej szkoły a także współpracę z Rodzicami, kierujemy do Państwa tę ankietę

i uprzejmie prosimy o jej wypełnienie w terminie do końca bieżącego roku szkolnego.

Ankieta jest anonimowa.

Konkurs recytatorski

W pierwszą majową sobotę i w następującą po niej środę nasza szkoła zmieniła się w scenę,

na której swój talent recytatorski prezentowali nasi podopieczni ze szkoły podstawowej.

Strony

Subskrybuj im. Generała Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii RSS