Szkoła Polska im. gen. Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w ANTWERPII Szkoła Polska im. gen. Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w ANTWERPII

Aktualności

O szkole

O szkole

Szkoła mieści się w budynku renomowanej Średniej Szkoły Artystycznej Sint-Lucas KSO zlokalizowanej w centrum miasta Antwerpia. W skład szkoły wchodzi: szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum. Placówka realizuje plan nauczania, określony rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Nosi imię Gen. St. Maczka - dla upamiętnienia bohaterskich czynów I Dywizji Pancernej pod dowództwem naszego Patrona, na terenie belgijskiej Flandrii. Za szczególne zasługi dla utrwalania pamięci narodowej - szkoła została odznaczona Medalem "PRO MEMORIA" przyznamy przez Kierownika Urzędu d.s Kombatantów. Poza działalnością statutową na terenie szkoły organizowane są zajęcia i imprezy o charakterze edukacyjno-wychowawczym. Nasi uczniowie biorą udział w licznych, lokalnych i międzynarodowych konkursach, uzyskując bardzo wysokie lokaty. Szkoła ma bardzo rozwiniętą, dobrą współpracę z lokalnymi instytucjami i organizacjami edukacyjnymi, a także placówkami i przedstawicielstwami dyplomatycznymi RP na terenie Belgii.

Czytaj więcej

Szkoła Polska im. gen. Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w ANTWERPII

Adres:

Sint Jozefstraat 35 2018 Antwerpen