Szkoła Polska im. gen. Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w ANTWERPII Szkoła Polska im. gen. Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w ANTWERPII

Aktualności

O szkole

O szkole

Szkoła mieści się w budynku renomowanej Średniej Szkoły Artystycznej Sint-Lucas KSO zlokalizowanej w centrum Antwerpii. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie systemu uzupełniającego: ośmioletniej szkoły podstawowej oraz czteroletniego liceum ogólnokształcącego. Placówka realizuje plan nauczania, określony rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. Nosi imię Gen. St. Maczka – dla upamiętnienia bohaterskich czynów I Dywizji Pancernej pod dowództwem naszego Patrona, na terenie belgijskiej Flandrii. Za szczególne zasługi dla utrwalania pamięci narodowej – szkoła została odznaczona Medalem „PRO MEMORIA” przyznamy przez Kierownika Urzędu d/s Kombatantów. Poza działalnością statutową na terenie szkoły organizowane są zajęcia i imprezy o charakterze edukacyjno-wychowawczym. Nasi uczniowie biorą udział w licznych, lokalnych i międzynarodowych konkursach, uzyskując bardzo wysokie lokaty. Szkoła ma bardzo rozwiniętą, dobrą współpracę z lokalnymi instytucjami i organizacjami edukacyjnymi, a także placówkami i przedstawicielstwami dyplomatycznymi RP na terenie Belgii. Aktualnie w szeregach naszej szkoły znaleźli się także młodzi przyjaciele z Ukrainy. Łącznie w zajęciach uczestniczy ok. 20 uczniów, którzy opuścili dotkniętą wojną ojczyznę. Jesteśmy otwarci na wymianę projektów edukacyjnych i doświadczeń zawodowych ze szkołami na świecie i w Polsce.

Czytaj więcej