REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Szanowni Państwo,
od dnia 01 marca 2022 r. rozpoczynamy rekrutację uczniów na rok szkolny 2022/2023, do Szkoły Polskiej im. gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii (Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące).
Proces przyjmowania dziecka do Szkoły jest dwuetapowy, najpierw należy wypełnić formularz zgłoszeniowego ucznia.
Następnie w ciągu 14 dni od wypełnienia formularza na podany przez Państwa adres e-mail przekażemy potwierdzenie wstępnego zakwalifikowania ucznia oraz i szczegółowe informacje dotyczące dalszej procedury administracyjnej.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZNAJDUJE SIĘ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ:
– Zakładka:
O SZKOLE – REKTURACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023