Wizyta w Szkole Polskiej w Antwerpii Pana Szymona Szynkowskiego vel Sęk , Sekretarza Stanu w MSZ

 

W dniu 12 października W szkole Polskiej w Antwerpii mieliśmy zaszczyt gościć,

Pana Szymon Szynkowskiego vel Sęk – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Pana Rafała Siemianowskiego – Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Belgii
Pana Pułkownika Dariusza Poczekalewicza –  Attache obrony na kraje Beneluksu.
Pana Miłoszą Łabędzia – zastepcę Ambasadora RP w królestwie Belgii.
Pana Janusza Styczka – zastępcę Dyrektora Departamentu Polityki Europejskiej w MSZ.
Pana Damiana Łagowskiego – asystenta Sekretarza stanu w MSZ.
W czasie wizyty nasi zacni goście spotkali się z uczniami wszystkich klas, nauczycielami, obecnymi rodzicami oraz rodzinami ukraińskimi naszych uczniów. Pan Minister w bardzo ciepły i bezpośredni sposób przekazał swoje przesłanie do młodzieży oraz gratulacje dla kadry i rodziców za wspaniałą działalność, sukcesy wychowawcze i pedagogiczne. W trakcie uroczystości przygotowanej na tę okoliczność, Pani dyrektor Monika Pruska została odznaczona Złotym Medalem dla Obronności Kraju przyznanym przez Ministra Obrony Narodowej.

Wizytę ubarwił program artystyczny w wykonaniu naszych uczniów oraz prezentacje multimedialna o działalności Szkoły. To bardzo ważne, ale też wyjątkowo sympatyczne spotkanie pozostanie w pamięci społeczności szkolnej.