Szkoła Polska im. gen. St. Maczka w Antwerpii spadkobiercą Krzyża Walecznych sierż. Stanisława Zdrojewskiego.

Szkoła Polska im. gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii spadkobiercą Krzyża Walecznych sierż. Stanisława Zdrojewskiego bohatera, żołnierza 9 Batalionu Strzelców 1 Dywizji Pancernej.
Krzyż Walecznych sierż. Stanisława Zdrojewskiego żołnierza 9 Batalionu Strzelców 1 Dywizji Pancernej trafił do rodziny a następnie zgodnie z wolą syna śp. Janusza Zdrojewskiego zostanie przekazany Szkole Polskiej im. gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii.
W Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 19 października odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń wojennych i państwowych, podczas której Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczył rodzinom żołnierzy Armii Krajowej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie nadane pośmiertnie Srebrne Krzyże Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyże Walecznych i Złoty Krzyż Zasługi zaś żyjącym kombatantom oraz działaczom opozycji antykomunistycznej Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości.
Podczas tej uroczystości rodzina Janusza Zdrojewskiego – członka naszego Stowarzyszenia Rodzin 1 Polskiej Dywizji Pancernej zmarłego w tym roku odebrała w jego imieniu emblemat Krzyża Walecznych przyznany w czasie wojny jego ojcu – bohaterskiemu sierż. Stanisławowi Zdrojewskiemu, żołnierzowi 9 Batalionu Strzelców, który zmarł od ran poniesionych w czasie walk o wyzwolenie Bredy i jest pochowany na Polskim Cmentarzu Wojennym w Lommel.
Zgodnie z wolą śp. Janusza odznaczenie ma zostać przekazane do Antwerpii do Szkoły Polskiej im. Gen. Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli.
O treści oryginalnego wniosku na Krzyż Walecznych oraz przekazaniu Krzyża Walecznych Janusz Zdrojewski dowiedział się miesiąc przed śmiercią.
Cieszył się bardzo z tego, że odkrył kolejną historię ojca i że będzie mógł odebrać odznaczenie oraz osobiście przekazać szkole w Antwerpii, w której tak często bywał i gdzie są jego przyjaciele.
Z wyrazami szacunku,
Monika Pruska
dyrektor
Szkoła Polska im. gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii