Uroczyste przekazanie emblematu Krzyża Walecznych sierż. St. Zdrojewskiego

UROCZYSTE PRZEKAZANIE EMBLEMATU KRZYŻA WALECZNYCH ORAZ PAMIĄTEK PO ŚP. SIERŻ. STANISŁAWIE ZDROJEWSKIM SZKOLE POLSKIEJ IM. GEN. ST. MACZKA W ANTWERPII. 19.11.2022
Zgodnie z ostatnią wolą Janusza Zdrojewskiego emblemat Krzyża Walecznych oraz pamiątki po jego ojcu śp. sierż. Stanisławie Zdrojewskim –żołnierzu 9 Batalionu Strzelców 1 DPanc zostały przekazane do Szkoły Polskiej im. Gen. St. Maczka w Antwerpii. W uroczystości tej uczestniczyli uczniowie szkoły, kadra nauczycielska z dyrektor Moniką Pruską oraz przybyły z Polski bratanek Janusza – Sławomir Anczarski – ten, który odnalazł grób śp. Stanisława Zdrojewskiego na Polskim Cmentarzu Wojennym w Lommel po 70 latach od jego śmierci i który razem z jego synem Januszem pierwszy raz odwiedził grób w 2014 roku.
Sławomir Anczarski podczas spotkania z młodzieżą szkolną przedstawił postać śp. sierż. Stanisława Zdrojewskiego. Uczniowie byli bardzo zainteresowani historią życiową i bohaterską postawą żołnierza 1 Dywizji Pancernej, który niósł wolność Francji, Belgii i Holandii i zmarł od ran poniesionych w walce o wyzwolenie Bredy. Młodzież mogła dowiedzieć się także, za jakie czyny męstwa i za jaką akcję wojenną został przyznany Krzyż Walecznych.
Przekazane pamiątki wzbogacą tworzoną salę pamięci poświęconą żołnierzom 1 Dywizji Pancernej.
Cieszymy się, że Szkoła Polska w Antwerpii mająca za patrona dowódcę 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka tak aktywnie działa dla upamiętnienia Generała i jego żołnierzy. Dba o groby żołnierzy na cmentarzu w Lommel.
Jak pięknie powiedziano: wydarzenie to wpisuje się w przekazywanie kolejnym pokoleniom pamięci o Polakach – bohaterach poza granicami kraju, której będą strzec uczniowie Szkoły Polskiej w Antwerpii.
Jako Stowarzyszenie Rodzin 1 Polskiej Dywizji Pancernej deklarujemy nasze wsparcie dla szkoły w tych działaniach.
Jedną z pamiątek przekazanych szkole po śp. sierż. Stanisławie Zdrojewskim jest legitymacja Krzyża Walecznych wydana pośmiertnie przez 1 DPanc, o której nikt nie wiedział, a która została odnaleziona przez nasze Stowarzyszenie i przekazana szkole.