Przekazanie Naszej Szkole pamiątki po śp. kpr. Romanie Wiczelu

23.09.2023 r. członek Zarządu Stowarzyszenia Rodzin 1 Polskiej Dywizji Pancernej Sławek Anczarski, podczas spotkania w Szkole Polskiej im. gen. Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii przekazał na ręce Pani dyrektor Moniki Pruskiej przywiezione z Polski pamiątki po śp. kpr. Romanie Wiczelu (ps. Dymkowski) żołnierzu 9 Batalionu Strzelców Flandryjskich.
W spotkaniu uczestniczyła delegacja 34 Brygady Kawalerii Pancernej z Żagania z dowódcą płk. Jerzym Biryłko. Drogocenne pamiątki przekazała rodzina zmarłego żołnierza.
Powstająca w szkole Izba Pamięci wzbogaciła się o kolejne pamiątki po żołnierzach 9 Batalionu Strzelców Flandryjskich. Przypomnijmy, ze szkoła posiada już pamiątki po śp. sierż. Stanisławie Zdrojewskim, który pochowany jest na Polskim Cmentarzu Wojennym w Lommel. Należy także dodać, ze właśnie kpr. Wiczel wracając do Polski po wojnie przekazał jako pierwszy informację o śmierci sierż. Zdrojewskiego jego rodzinie a Sławek Anczarski jest kuzynem śp. sierz. Stanisława Zdrojewskiego.

Gratulujemy szkole tak aktywnej działalności w upamiętnianiu historii żołnierzy 1 Dywizji Pancernej, którzy przynieśli wolność mieszkańcom tej ziemi.

On 23.09.2023, Slawek Anczarski a member of the Management Board of the Association of Families of the 1st Polish Armoured Division, during a meeting at the Gen. Stanislaw Maczek Polish School at the Polish Embassy in Brussels based in Antwerp, handed over to Mrs. Monika Pruska director of the school, memorabilia brought from Poland of the late Cpl. Roman Wiczel (ps. Dymkowski), a soldier of the 9th Flanders Rifle Battalion.
The meeting was attended by a delegation of the 34th Armoured Cavalry Brigade from Żagań with its commander Col. Jerzy Biryłko. Precious memorabilia were donated by the family of the deceased soldier.
The Memorial Hall, which is under construction at the school, has been enriched with more memorabilia of the soldiers of the 9th Flanders Rifle Battalion. Recall that the school already has memorabilia of the late Sgt. Stanislaw Zdrojewski, who is buried in the Polish War Cemetery in Lommel. It should also be added that it was Cpl. Wiczel, returning to Poland after the war, who was the first to report the death of Sgt. Zdrojewski to his family and Sławek Anczarski is the cousin of the late Sgt. Stanislaw Zdrojewski.

We congratulate the school for being so active in commemorating the history of the soldiers of the 1st Armored Division who brought freedom to the inhabitants of this land.

 

W imieniu całej Społeczności Szkolnej chcielibyśmy serdecznie podziękować za cenny dar. Jesteśmy zaszczyceni przekazaniem do naszego szkolnego archiwum unikalnego eksponatu.

Dziękujemy serdecznie Sławomirowi Anczarskiemu i Stowarzyszeniu Rodzin Kombatantów za to wyjątkowe zaufanie i uznanie.