Światowy Dzień Nauczyciela.

Dziś, 05 października, obchodzimy Światowy Dzień Nauczyciela pod patronatem UNESCO. Dzień ten proklamowany został w 1994 r. na pamiątkę podpisania w 1966 r. „Rekomendacji w sprawie statusu nauczyciela”, opracowanej przez UNESCO i Międzynarodową Organizację Pracy. Jest okazją do podkreślenia wiodącej roli nauczycieli w zapewnieniu najwyższej jakości edukacji na wszystkich poziomach nauczania. Z tej okazji składamy naszym Kolegom, życzenia radości i satysfakcji z wykonywanej pracy.