Pierwsze lekcje z wykorzystaniem sprzętu z projektu: „ Laboratoria Przyszłości”.

W minioną sobotę uczniowie klasy 1 LO mieli okazję uczestniczyć w lekcji z wykorzystaniem okularów Google. Podczas zajęć z WOP młodzież korzystała z naszego nowego sprzętu – wspaniałej pomoc dydaktycznej zakupionej ze środków projektowych Ministerstwa Edukacji Narodowej – „Laboratoria przyszłości”. Zapraszamy do krótkiej fotorelacji.