Medale KEN dla pracowników Naszej Szkoły. Gratulujemy!

Wczoraj, 19 października 2023r., mieliśmy ogromną przyjemność brać udział w uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której wręczono medale Komisji Edukacji Narodowej, przyznane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, kilkudziesięciu pedagogom oraz działaczom społecznym ze szkół 🇵🇱polskich, polonijnych i sekcji polskiej Szkoły Europejskiej w Brukseli za wieloletnie zasługi dla oświaty i wychowania.
Uroczystość ta miała miejsce w Ambasadzie RP w Brukseli.
Wśród pracowników Naszej Szkoły to wspaniałe wyróżnienie – przyznano Paniom:
Jolancie Bochenek Demczak,
Agnieszce Ghersin
oraz Annie Piekut.
Serdecznie GRATULUJEMY!