Złoty Jubileusz ORPEG oraz wyróżnienie dla Pani Dyrektor

Złoty Jubileusz Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
27 października br. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyły się uroczystości jubileuszowe.
Honorowymi gośćmi wydarzenia byli:

– Pan Jan Dziedziczak, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

– Pan Tomasz Rzymkowski, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw rozwoju i umiędzynarodowienia edukacji i nauki;

– Pani Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, posłanka na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej;

– Pani Joanna Fabisiak, posłanka na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej;

– Pan Radosław Brzózka, Szef Gabinetu Politycznego Ministra w Ministerstwie Edukacji i Nauki;

– Pan Sławomir Kowalski, Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią
i Polakami za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;

– Pani Dorota Skrzypek, I Mazowiecki Wicekurator Kuratorium Oświaty;

– Pan Michał Sarnicki, Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Montrealu;

– Pan Damian Ciarciński, Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy.

W uroczystości uczestniczyli również dyrektorzy, wicedyrektorzy oraz naczelnicy Departamentów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w Ministerstwie Edukacji i Nauki, przedstawiciele instytucji nauki, edukacji oraz organizacji wspierających Polonię i Polaków za granicą.

 

Wydarzenie miało bardzo uroczysty charakter, rozpoczęło się wprowadzeniem sztandaru Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie zebrani goście zostali zaproszeni do obejrzenia FILMU jubileuszowego prezentującego misję i działania ORPEG.Po chwili nostalgii uczestnicy uroczystości wysłuchali Listu Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Agaty Kornhauser-Dudy, która w ciepłych słowach doceniła rolę ORPEG w kształtowaniu i rozwoju oświaty polskiej na świecie. Następnie głos zabrali goście: p. Tomasz Rzymkowski, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw rozwoju i umiędzynarodowienia edukacji i nauki, p. Jan Dziedziczak, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz p. Sławomir Kowalski, Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Po wystąpieniu Sekretarza Stanu p. Tomasza Rzymkowskiego na ręce Pani Dyrektor Justyny Kralisz został wręczony Dyplom Uznania z okazji 250. rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej oraz 50. rocznicy Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą za zasługi w działalności na rzecz podtrzymywania polskiej tożsamości narodowej wśród dzieci i młodzieży. Dyplom w imieniu Pana prof. Przemysława Czarnka Ministra Edukacji i Nauki wręczyli: Pan Tomasz Rzymkowski, Sekretarz Stanu w MEiN, Pan Radosław Brzózka, Szef Gabinetu Politycznego Ministra w Ministerstwie Edukacji i Nauki i Pan Piotr Semeniuk, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w MEiN. Pięknym gestem było przemówienie przedstawicieli Dyrektorów Szkół Polskich p. Bożeny Cichej, p. Elżbiety Siłuch, p. Jarosława Muszyńskiego i p. Łukasza Matusiaka, którzy podziękowali Ministrowi i Dyrekcji ORPEG za wsparcie oraz podkreślili solidarność działań wszystkich szkół. Wyrazem tego był bukiet z 76 róż, symbolizujący liczbę Szkół Polskich. Po przemówieniach nastąpił moment wręczenia odznaczeń państwowych. Złoty Medal Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnią służbę otrzymała p. Elżbieta Kornek. Aktu dekoracji dokonali Pan Minister Tomasz Rzymkowski, Pan Minister Jan Dziedziczak oraz Pani Dyrektor Justyna Kralisz. W roku jubileuszu 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej i 50-lecia Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek przyznał medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Odznaczeni odebrali medale z rąk Pana Ministra Tomasza Rzymkowskiego i Pani Dyrektor Justyny Kralisz. W trakcie uroczystości wręczono jubileuszowe statuetki. Całą część oficjalną uroczystości wzbogaciła piękna muzyka fortepianowa w wykonaniu p. Pawła Barana, Kierownika Sekcji Fortepianu w Państwowej Szkole Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Stalowej Woli. Po zakończeniu części oficjalnej Goście obejrzeli inscenizację słowno-muzyczną przygotowaną przez uczniów klas licealnych w Szkole Polskiej im. Z. Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach. Program artystyczny pt. „Tęsknota za Ojczyzną…” przygotowali uczniowie wraz z dyrektor p. Annę Sardis oraz p. Alicją Wawrzynowicz, nauczycielką języka polskiego w szkole w Atenach. Piękno polskiej literatury zostało zaprezentowane w sposób nowatorski i bardzo wzruszający. Wzrok zebranych przykuwały krakowskie stroje ludowe. Ostatnim akcentem spotkania był występ uczennic z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie, Alicji Borkowskiej i Igi Drankowskiej. Nie można pominąć również obecności Natana Supła, który jako werblista towarzyszył całemu wydarzeniu.

Cała społeczność Szkoły Polskiej w Antwerpii gratuluje Pani Dyrektor Monice Pruskiej otrzymania jubileuszowego dyplomu uznania!