Wyniki konkursu na: „Najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy”

Ogłoszenie wyników konkursu na „Najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy”.

Celem konkursu było przede wszystkim kultywowanie tradycji tworzenia stroików świątecznych z pokolenia na pokolenie, pielęgnowanie zwyczajów i tradycji Świąt Bożego Narodzenia jak również rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Jury konkursu z przyjemnością oglądało kreatywne pomysły młodych uczestników. Wszystkie prace były godne uwagi i pochwały. Jednak należało dokonać trudnego wyboru i wyłonić zwycięzców. Ocenie podlegały pomysłowość, estetyka pracy, walory plastyczne, oryginalność, ogólne wrażenie artystyczne, dobór i wykorzystanie materiałów oraz wkład pracy.

 

Po długich naradach jury konkursowe wybrało zwycięzców. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

 

Komisja konkursowa, by docenić poświęcony czas, trud i wysiłek uczniów, podjęła decyzję o nagrodzeniu wszystkich uczestników konkursu, przyznając każdemu z nich pamiątkowy dyplom oraz nagrody rzeczowe.

Zdjęcia wszystkich stroików prezentujemy poniżej. Zwycięzcom raz jeszcze gratulujemy!