Dyktando Polonijne 2024

 

Organizatorem Polonijnego Konkursu Ortograficznego jest Ambasada RP w Brukseli we współpracy z Ambasadą RP w Hadze, Ambasadą RP w Luksemburgu oraz Polską Macierzą Szkolną w Belgii. Nadzór merytoryczny nad konkursem sprawuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Tegoroczna edycja Konkursu skierowana jest do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i liceum.

Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na cztery kategorie wiekowe:

  • Grupa I – uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej
  • Grupa II – uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej
  • Grupa III – uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej i klasy 1 liceum
  • Grupa IV – uczniowie pozostałych klas licealnych

Konkurs podzielony jest na dwa etapy: Etap Szkolny i Etap Finałowy.

 

O szczegóły prosimy zwracać się bezpośrednio do nauczycieli języka polskiego lub edukacji wczesnoszkolnej.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!