Ruszyła rekrutacja do Naszej Szkoły. Zapraszamy!

 

 

REKRUTACJA UCZNIÓW ODDZIAŁÓW DZIECIĘCYCH, UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SZKOLE POLSKIEJ IM. GEN. ST. MACZKA PRZY AMBASADZIE RP W BRUKSELI Z SIEDZIBĄ W ANTWERPII  NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

ZAPRASZAMY NOWYCH UCZNIÓW DO ODDZIAŁÓW DZIECIĘCYCH, KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁACACEGO ORAZ

– UWAGA –

ODDZIAŁY DZIECIĘCE DLA UCZNIÓW CZTERO-, PIĘCIO- I SZEŚCIOLETNICH.

 

Szanowni Państwo,

od 01 marca 2024 r. rozpoczęła się rekrutacja uczniów do oddziałów dziecięcych, do pierwszej klasy SZKOŁY PODSTAWOWEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SZKOLE POLSKIEJ IM. GEN. ST. MACZKA PRZY AMBASADZIE RP W BRUKSELI Z SIEDZIBĄ W ANTWERPII NA ROK SZKOLNY 2024/2025.

UWAGA: Minister Edukacji Narodowej, rozszerzył naszą ofertę edukacyjną o oddziały dziecięce (5-cio i 6-cio latków). Planujemy od 01 września 2024 r. stworzenie ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO dla dzieci 4 – letnich.

Obowiązująca procedura zgłoszenia ucznia do szkoły, czy dziecka do oddziału dziecięcego, jest opisana na stronie internetowej szkoły www.antwerpia.orpeg.pl w zakładce Rekrutacja 2024/2025.  

Uczniowie przyjmowani są w miarę posiadanych miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy !