Konkursie: Być Polakiem. Uwaga: Przedłużenie terminu zgłoszeń!

 

AKTUALIZACJA!

Uwzględniając prośbę nauczycieli polonijnych i rodziców dzieci, które chcą wysłać pracę na konkurs Być Polakiem, organizator fundacja „Świat na Tak” przedłużył termin wysyłania prac konkursowych do dnia 31/03/2024 r. Pozostałe warunki udziału w konkursie pozostają bez zmian.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

 

Zachęcamy raz jeszcze do udziału w konkursie: „Być Polakiem”. Poniżej znajduje się opis grup wiekowych oraz tematów przyporządkowanych tym grupom.

Już niebawem upływa ostateczny termin nadsyłania prac: 17.03.2024 r.

Uwaga: dzieci i młodzież urodzeni przed 17.03 w konkretnym roku – traktowani są jako „STARSI”, piszą w starszej kategorii wiekowej. Urodzeni po 17.03 –powinni pisać w MŁODSZEJ grupie.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań proszę zgłaszać się do koordynatora konkursu – p. Łukasza Szymiczka.

TEMATY PRAC Z PODZIAŁEM NA GRUPY WIEKOWE

MODUŁ A – dla dzieci i młodzieży:

—————————————————————————————————————————

Grupa I, wiek 6 – 9 lat – prace plastyczne

Tradycje i obyczaje w moim domu rodzinnym”.

—————————————————————————————————————————

Grup II, III, IV, wiek 10 – 22 lata – prace literackie

Grupa V, wiek 10 – 22 lata – prace filmowe (w dwóch „podgrupach”: 9-15 lat i 16-22 lata)

Wyszukaj i opisz, lub nagraj film o mniej znanym wydarzeniu; historycznym, kulturalnym, naukowy, wartym upowszechnienia, kształtującym pozytywny obraz Polski, intrygującym, wartym upowszechnienia ”.

 

Podpowiadamy kilka tematów, ale z pewnością sami znajdziecie wiele innych, jeszcze ciekawszych:

  • Uczta u Wierzynka, wydana przez króla Kazimierza Wielkiego w 1364 r. dla monarchów i książąt Europy.
  • Ołtarz Wita Stwosz, fenomen rzeźby religijnej z 1477 r.
  • Pacta conventa czyli pierwsza wolna elekcja w 1573 r. Demokracja to nasza specjalność.
  • Pierwsza europejska konstytucja to Konstytucja 3 Maja 1791 r., wzór dla całej Europy.
  • „Nie damy ziemi, skąd nasz ród”, Michał Drzymała i jego sławny wóz, 1904 r..
  • Wygrał Polskę na fortepianie, czyli rzecz o I. J. Paderewskim ale też żonie Helenie i jej lalkach 1918 r.
  • Złamali kod Enigmy i to nie jeden raz, bo w 1932 r. i w 1938 r.
  • Odkryli wąwóz Colca w 1981 r. i zostali bohaterami narodowymi Peru.

Jak widzicie możliwości są ogromne. Szukajcie ciekawych tematów i oryginalnie je przedstawcie. Jury czekamy z zapartym tchem na wasze prace.

————————————————————————————————————————–

MODUŁ B – dla nauczycieli

„Być, albo nie być, czyli o czasowniku „być”, jego funkcjach gramatycznych i leksykalnych

oraz o czasownikach modalnych”.


Istotne informacje:

Sposób przesłania prac do Organizatora:

GRUPA I : FORMULARZ + praca plastyczna przesłana pocztą tradycyjną na adres : Fundacja „Świat na Tak”, Al. Szucha 27, 00-580 Warszawa, Polska. Proszę wysyłać prace wyłącznie jako listy, nie podawać wartości przesyłanego listu, nie załączać deklaracji celnych. Prace plastyczne przesłane emailem znacznie tracą na jakości lecz mogą być wysłane w sytuacji, gdy nie ma możliwości wysłania ich pocztą tradycyjną. Jeżeli odbiór prac w Polsce będzie wiązał się z koniecznością wniesienia przez Organizatora opłaty celnej lub innej – praca nie zostanie odebrana z poczty gdyż przy podanej wartości prace przedszkolaków są traktowane przez polskie urzędy jako dzieła sztuki i obciążane wysokimi opłatami podatkowymi i celnymi.

GRUPY II, III, IV: FORMULARZ + praca pisemna wyłącznie na adres email: konkurs@bycpolakiem.pl (WYŁĄCZNIE w pliku MS Word, NIE na Dysk Google, NIE przez Dropbox, NIE przez wetransfer, NIE przez whattsApp, NIE jako pdf, NIE jako jpeg. Prace grupy II, III i IV przesłane pocztą „tradycyjną” na adres Fundacji „Świat na Tak” nie będą przyjmowane do Konkursu.

GRUPA V: FORMULARZ + praca filmowa wyłącznie poprzez wetransfer.com tylko w formacie mp4 na adres email: 5@bycpolakiem.pl (NIE na dysk Google, NIE przez Youtube, NIE przez Dropbox, NIE przez WhattsApp)

—————————————————————————————————————————

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

MODUŁ A (DZIECI I MŁODZIEŻ):

Regulamin konkursu – Moduł A (dzieci i młodzież).

2024 – MODUŁ A – REGULAMIN

Formularz zgłoszeniowy – Moduł A (dzieci i młodzież).

2024 – MODUŁ A – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

MODUŁ B (NAUCZYCIELE):

Regulamin konkursu – Moduł B (dla nauczycieli)

2024 – MODUŁ B – REGULAMIN

Formularz zgłoszeniowy – Moduł B (nauczyciele).

2024 – MODUŁ B – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (1)