Szkoła Polska im. gen. Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w ANTWERPII Szkoła Polska im. gen. Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w ANTWERPII

Dostęp do informacji publicznej

Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdą Państwo poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt poprzez wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej i przesłanie go na adres poczty elektronicznej lub na adres pocztowy:

  • antwerpia@orpeg.pl
  • Szkoła Polska im.gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii, adres: Sint Jozefstraat 35
    2018 Antwerpen

Udostępnianie informacji publicznej w Szkole Polskiej im. gen. St. Maczka w Antwerpii realizowane jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych.

 

Formularz wniosku:

zalacznik_udostepnienie_informacji_publicznej

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: