Szkoła Polska im. gen. Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w ANTWERPII Szkoła Polska im. gen. Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w ANTWERPII

Status prawny

Organem prowadzącym naszą szkołę jest polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja

Nadzór pedagogiczny pełni Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie:

www.orpeg.pl

 

Status szkoły dostępny jest na stronie szkoły:

O szkole ⇒ Akty prawne ⇒ Statut szkoły 

lub pod adresem:

Akty prawne

Dodatkowe informacje

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. z 2019 r., poz. 1652 z późn. zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001652/O/D20191652.pdf

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: