Szkoła Polska im. gen. Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w ANTWERPII Szkoła Polska im. gen. Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w ANTWERPII

REKRUTACJA UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Szanowi Państwo,

od 01 marca rozpoczęliśmy rekrutację uczniów do  SZKOŁY PODSTAWOWEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SZKOLE POLSKIEJ IM. GEN. ST. MACZKA PRZY AMBASADZIE RP W BRUKSELI Z SIEDZIBĄ W ANTWERPII NA ROK SZKOLNY 2021/2022.

Rekrutacja odbywa się dwuetapowo:

etap I – rekrutacja wstępna: wypełnienie formularza zgłoszeniowego – link do formularza poniżej;

etap II – złożenie dokumentacji w formie oryginałów dokumentów.

Po dokonaniu wstępnego zgłoszenia ucznia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, skontaktujemy się z Państwem (w ciągu 14 dni) – przekazując dalsze instrukcje i informacje.

Formularz zapisu uczniów na rok szkolny 2021/2022

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza przygotuj dokumenty dziecka i nazwę oraz adres szkoły belgijskiej, do której dziecko uczęszcza/będzie uczęszczać oraz swoje dokumenty (rodzica lub opiekuna prawnego dziecka).

Podczas wypełniania formularza będzie wymagane podanie numeru PESEL dziecka lub numeru i serii dokumentu (np. nr identyfikacji dziecka w systemie belgijskim dziecka), jeśli dziecko nie posiada numeru PESEL.

Wszystkie punkty zaznaczone czerwoną gwiazdką *, czyli zdecydowana większość, muszą być wypełnione, jeśli zostaną puste, formularz nie zostanie przesłany.

Szczególną uwagę proszę zwrócić na podawany przez Państwa adres mailowy, jego błędny zapis uniemożliwi nam dalszą komunikację.

Zasady oraz harmonogram prowadzenia rekrutacji zamieszczony jest w zakładce: “O szkole” – “Akty prawne”.

Uwaga! Szkoła nie przyjmuje innej formy zapisu jak tej poprzez niniejszy formularz.

Link do skopiowania (formularz zgłoszeniowy):

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__iQvzPxUMEVBR083VU5YTzNZSk5RU1BDMVlGVlFPSC4u