Szkoła Polska im. gen. Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w ANTWERPII Szkoła Polska im. gen. Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w ANTWERPII

Rekrutacja uczniów na rok szkolny 2023/2024

REKRUTACJA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ I
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SZKOLE POLSKIEJ
IM. GEN. ST. MACZKA PRZY AMBASADZIE RP W
BRUKSELI Z SIEDZIBĄ W ANTWERPII NA ROK SZKOLNY

2023/2024

ZAPRASZAMY NOWYCH UCZNIÓW DO KLAS
PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁACACEGO ORAZ

-UWAGA NOWOŚĆ-

DZIECI 5 –LETNIE I 6- LETNIE, DO ODZIAŁÓW

DZIECIĘCYCH

 

Szanowni Państwo,
od 01 marca 2023 r. rozpoczynamy rekrutację uczniów do  pierwszej klasy SZKOŁY PODSTAWOWEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SZKOLE POLSKIEJ IM. GEN. ST. MACZKA PRZY AMBASADZIE RP
W BRUKSELI Z SIEDZIBĄ W ANTWERPII NA ROK SZKOLNY 2023/2024.

UWAGA: od tego roku Minister Edukacji Narodowej, rozszerzył naszą ofertę edukacyjną o oddziały dziecięce. Planujemy od 01 września 2023 r. stworzenie ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO dla dzieci 5 – letnich i dzieci 6 – letnich.
Szczegółowe informacje przekażemy zainteresowanym rodzicom na zebraniu w dniu 08 marca 2023 r. o godz. 17.30 w budynku szkoły. Zapraszamy!

Obowiązująca procedura zgłoszenia ucznia do szkoły, czy dziecka do oddziału dziecięcego, jest opisana na stronie internetowej szkoły www.antwerpia.orpeg.pl w zakładce Rekrutacja 2023/2024.

Uczniowie przyjmowani są w miarę posiadanych miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy !

Od 01 marca 2023 r. rozpoczynamy rekrutację uczniów do oddziału dziecięcego pięciolatków, oddziału dziecięcego sześciolatków,  pierwszej klasy SZKOŁY PODSTAWOWEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SZKOLE POLSKIEJ IM. GEN. ST. MACZKA PRZY AMBASADZIE RP W BRUKSELI Z SIEDZIBĄ W ANTWERPII NA ROK SZKOLNY 2023/2024.

Proces przyjmowania dziecka do Szkoły jest dwuetapowy, najpierw należy wypełnić formularz zgłoszeniowego ucznia.
Link do ankiety znajduję się poniżej. Następnie w ciągu 14 dni od wypełnienia formularza na podany przez Państwa adres e-mail przekażemy potwierdzenie wstępnego zakwalifikowania ucznia oraz i szczegółowe informacje dotyczące dalszej
procedury administracyjnej.

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza przygotuj dokumenty dziecka i nazwę oraz adres szkoły belgijskiej, do której dziecko uczęszcza/będzie uczęszczać oraz swoje dokumenty (rodzica lub opiekuna prawnego dziecka).
Podczas wypełniania formularza będzie wymagane podanie numeru PESEL dziecka lub numeru i serii dokumentu (np. nr identyfikacji dziecka w systemie belgijskim dziecka), jeśli dziecko nie posiada numeru PESEL.

Wszystkie punkty zaznaczone czerwoną gwiazdką *, czyli zdecydowana większość, muszą być wypełnione, jeśli zostaną puste, formularz nie zostanie przesłany.
Szczególną uwagę proszę zwrócić na podawany przez Państwa adres mailowy, jego błędny zapis uniemożliwi nam dalszą komunikację.

Zasady oraz harmonogram prowadzenia rekrutacji zamieszczony jest w zakładce: „O szkole” – „Akty prawne”.

Uwaga! Szkoła nie przyjmuje innej formy zapisu jak tej poprzez niniejszy formularz.

Link- (formularz zgłoszeniowy). W celu otwarcia proszę najechać na link myszką. Link otworzy się w nowym oknie lub zeskanować kod telefonem.

LINK – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY