Szkoła Polska im. gen. Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w ANTWERPII Szkoła Polska im. gen. Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w ANTWERPII

Rekrutacja uczniów na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Państwo!

 

Od 01 marca 2024 r. rozpoczynamy rekrutację uczniów do oddziału dziecięcego (5 i 6), pierwszej klasy SZKOŁY PODSTAWOWEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SZKOLE POLSKIEJ IM. GEN. ST. MACZKA PRZY AMBASADZIE RP W BRUKSELI Z SIEDZIBĄ W ANTWERPII NA ROK SZKOLNY 2024/2025. W tym roku planujemy także, jeśli będzie odpowiednie zainteresowanie stworzenie oddziału dla 4 latków.
Proces przyjmowania dziecka do Szkoły jest dwuetapowy, najpierw należy wypełnić formularz zgłoszeniowego ucznia.
Link do ankiety znajduję się poniżej. Następnie w ciągu 14 dni od wypełnienia formularza na podany przez Państwa adres e-mail przekażemy potwierdzenie wstępnego zakwalifikowania ucznia oraz i szczegółowe informacje dotyczące dalszej procedury administracyjnej.
Przed przystąpieniem do wypełniania formularza prosimy przygotować dokumenty dziecka i nazwę oraz adres szkoły belgijskiej, do której dziecko uczęszcza/będzie uczęszczać oraz swoje dokumenty (rodzica lub opiekuna prawnego dziecka).
Podczas wypełniania formularza będzie wymagane podanie numeru PESEL dziecka lub numeru i serii dokumentu (np. nr identyfikacji dziecka w systemie belgijskim dziecka), jeśli dziecko nie posiada numeru PESEL.
Wszystkie punkty zaznaczone czerwoną gwiazdką *, czyli zdecydowana większość, muszą być wypełnione, jeśli zostaną puste, formularz nie zostanie przesłany.
Szczególną uwagę proszę zwrócić na podawany przez Państwa adres mailowy, jego błędny zapis uniemożliwi nam dalszą komunikację.
Zasady oraz harmonogram prowadzenia rekrutacji zamieszczony jest w zakładce: „O szkole” – „Akty prawne”.
Uwaga! Szkoła nie przyjmuje innej formy zapisu jak tej poprzez niniejszy formularz.
Link- (formularz zgłoszeniowy). W celu otwarcia proszę najechać na link myszką. Link otworzy się w nowym oknie. Można także zeskanować kod telefonem.