Szkoła Polska im. gen. Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w ANTWERPII Szkoła Polska im. gen. Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w ANTWERPII

Organizacja szkoły

KALENDARZ 

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

 

 

Informacja dla Rodziców rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz obecności innych osób niż pracownicy. Uczniowie przyprowadzani i odbierani są przez opiekunów przy bramie wejściowej szkoły. Jest to wymóg prawny wynikający z konieczności zapewniania uczniom bezpieczeństwa.
Bieżąca informacja dotycząca działalności szkoły, znajduję się w dzienniku elektronicznym Mantica.net, do którego rodzice uczniów już uczęszczających do szkoły, maja dostęp. Rodzice nowych uczniów otrzymają dane do logowania w pierwszym tygodniu nauki szkolnej. Ważnym informatorem, szczególnie w czasie istotnego ograniczenia w kontaktach bezpośrednich z pracownikami szkoły jest strona internetowa szkoły www.antwerpia.orpeg.pl

Kontakt telefoniczny sekretariat:

+32 48.93.777.14 Pani Agnieszka Krzciuk

e-mail: szkolapolska.antwerpia@outlook.com

 

Dyrektor szkoły – Pani Monika Pruska

Kontakt telefoniczny:

+32 3 2269212
+32 475965158

e-mail: antwerpia@orpeg.pl

OPŁATY
: obowiązkowe ubezpieczenie ucznia poprzez wpłatę na rachunek bankowy wskazany w druku przelewu, najpóźniej do 15 września 2021 r. Druki w celu dokonania przelewów przekażemy Państwu w pierwszym tygodniu nauki. Uczniowie, którzy nie posiadają ubezpieczenia nie będą mogli przebywać na terenie szkoły.
Dodatkową opłatą jest 30 euro rocznie na konto Rady Rodziców, z którego finansowane są projekty pozalekcyjne, imprezy i atrakcje dla uczniów, pomoce i lektury szkolne, nagrody dla uczniów itp.

 

Z wyrazami szacunku

Monika Pruska