Szkoła Polska im. gen. Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w ANTWERPII Szkoła Polska im. gen. Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w ANTWERPII

Plan lekcji

PLAN LEKCJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 Plan zajęć obowiązujący od 01 września 2020 r. (PO KOREKCIE)

UWAGA:

KLASA 7B ze środy, zajęcia przeniesione na sobotę (zmiana jest konieczna ze względu na proporcję liczby uczniów);

KLASY 2A, 3A, 3D SP rozpoczynają w środę zajęcia od godziny 13.20


 

  


 
 

Informacja dla Rodziców rok szkolny  2020/2021

Szanowni Państwo,

Uczniowie rozpoczynają rok szkolny przychodząc na zajęcia do szkoły zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej szkoły, planem lekcji dla odpowiedniej klasy, tj. uczniowie uczęszczający w środę – 02 września 2020 r. a uczniowie uczęszczający w sobotę – 05 września 2020 r.

Rodzice uczniów klas pierwszych otrzymają za pośrednictwem poczty elektronicznej informacje, do której klasy pierwszej uczeń został przydzielony.

Przypominamy, że na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz obecności innych osób niż pracownicy. Uczniowie odprowadzani i odbierani są przez opiekunów przy  bramie wejściowej szkoły. Jest to wymóg prawny wynikający z konieczności zapewniania uczniom bezpieczeństwa oraz zaleceń sanitarnych na czas pandemii.

W szkole będą obowiązywały wszystkie zalecenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego Belgii jak w odniesieniu do szkół belgijskich. Forma realizacji procesu dydaktycznego (stacjonarna czy on-line), będzie uzależniona od poziomu zagrożenia epidemią na terenie Antwerpii. Będziemy podobnie jak szkoły belgijskie informować Państwa o ewentualnej konieczności zmiany organizacji Szkoły.

Bieżąca informacja dotycząca działalności szkoły, znajduję się w Dzienniku Elektronicznym Mantica, do którego rodzice uczniów już uczęszczających do szkoły posiadają dostęp. Rodzice nowych uczniów otrzymają dostęp w pierwszym tygodniu nauki szkolnej. Ważnym informatorem, szczególnie w czasie istotnego ograniczenia w kontaktach bezpośrednich z pracownikami szkoły jest strona internetowa szkoły www.antwerpia.orpeg.pl

Pozostajemy do Państwa dyspozycji

Kontakt telefoniczny sekretariat

Tel. +32 489 37 77 14

Kontakt stały z kierownikiem SPL

Tel. +32 3 2269212

Tel. GSM +32 475965158

email: szkolapolska.antwerpia@outlook.com oraz  poczta elektroniczna w dzienniku elektronicznym.

OPŁATA OBOWIĄZKOWA:  

Ubezpieczenie ucznia poprzez wpłatę na rachunek bankowy ubezpieczyciela, najpóźniej do 15 września 2020 r. Druki w celu dokonania przelewów przekażemy Państwu w pierwszym tygodniu nauki. Uczniowie, którzy nie posiadają ubezpieczenia nie będą mogli przebywać na terenie szkoły.

Dodatkową opłatą jest 30 euro rocznie na konto Rady Rodziców z którego finansowane są projekty pozalekcyjne dla uczniów pomoce i lektury szkolne, nagrody dla uczniów itp.

RADA RODZICÓW:

Przewodniczący Pan Kazimierz Podleśny

adres mailowy Rady Rodziców: antwerpen@gmail.com

Szczegółowe informacje o działalności Rady, zasad i wysokości wpłat na konto komitetu rodzicielskiego szkoły zamieszczane bedą na stronie internetowej szkoły w zakładce Rada Rodziców

Z wyrazami szacunku

Monika Pruska

Antwerpia 22 sierpnia 2020 r.​​​​​​