Szkoła Polska im. gen. Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w ANTWERPII Szkoła Polska im. gen. Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w ANTWERPII

Plan lekcji

Plan zajęć lekcyjnych na rok szkolny 2021/2022 Szkoły Polskiej im. gen. St. Maczka w Antwerpii

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy plan zajęć na rok szkolny 2021/2022.
Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na połączenia oddziałów klasowych z poprzedniego roku:
Z poprzedniego roku:
klasa 5A i 5B są w tym roku klasą 6A
klasa 5C i 5D są w tym roku klasą 6B
klasa 6B i 6C są w tym roku klasą 7B
klasa 7A i 7B są w tym roku klasą 8A
Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,
Monika Pruska