Szkoła Polska im. gen. Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w ANTWERPII Szkoła Polska im. gen. Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w ANTWERPII

Plan lekcji na rok szkolny 2023/2024


Plan zajęć lekcyjnych na rok szkolny 2023/2024 Szkoły Polskiej im. gen. St. Maczka w Antwerpii

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy plan zajęć na rok szkolny 2023/2024.
Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,
Monika Pruska
– dyrektor –